Nacházíte se: AČN > Nábytek roku > NÁBYTEK ROKU 2021
Propozice udělení Ocenění Asociace českých nábytkářů

„NÁBYTEK ROKU 2021“

Podtitul:
„Cena vyhlašovaná Asociací českých nábytkářů o nejlepší design a inovace
nábytku v daném roce“
Cena Asociace českých nábytkářů

Asociace českých nábytkářů pod záštitou
(řazeno abecedně)

CZECHDESIGN.CZ
CzechTrade
Design Cabinet CZ
Unie profesionálních designérů ČR

vyhlašuje celostátní udílení ceny AČN
„NÁBYTEK ROKU 2021“.


VÍTĚZNÝ VÝROBEK ocenění NÁBYTEK ROKU 2021

VÍTĚZNÝ VÝROBEK ocenění NÁBYTEK ROKU 2021 je „MUUNA“, kterou pro výrobní společnost RIM CZ a.s., navrhnulo italské designérské duo Massimo Costaglia & Giulio Mazzanti.

Tisková zpráva vydaná k ocenění NÁBYTEK ROKU 2021
 

Do stylových kanceláří i do domácích pracoven skvěle zapadne nová kancelářská židle Muuna. Na rozdíl od jiných kancelářských židlí nejsou na první pohled vidět žádné ovládací prvky. Pečlivě začalouněná židle je totiž vybavena SELF mechanikou, která všechno nastavení připraví sama. Díky skvělé ergonomii všem padne jako ulitá. Muuna vznikla v době pandemie a výrazně tak zaplnila prázdné místo v portfoliu RIM jako „domácí“ pracovní židle...

Hodnotitelská komise ve shodě k volbě dodává: „Komise, podobně jako v minulosti, ocenila inovativní a velmi čistý design výrobku. V letošním roce jsme se rozhodli pro velmi náročnou kategorii kancelářského sezení. U křesílka MUUNA se nejedná o produkci, která by byla jen pouhou skládačkou dílů různých subdodavatelů. Za několik měsíců se s největší pravděpodobností začneme opět vracet do měsíce opuštěných kanceláří a budeme v těchto prostorech opět trávit velkou část našeho života. Přitom pohodlný, elegantní, praktický a oku lahodící interiér je jedním za základních předpokladů pro vysokou výkonnost!“Další výrobky, které Asociace českých nábytkářů na návrh hodnotitelské komise považuje za mimořádně zdařilé, jsou:(řazeno abecedně podle výrobce)

 • Stůl „01“, výrobní společnosti FORM, spol. s r.o., design: Luka Križek, IO studio
 • Židle „TAMMI“, výrobní společnosti JELÍNEK - výroba nábytku s. r. o., design: Sabina Stržínková
 • Stůl a židle „ELICA“, výrobní společnosti Kaplan nábytek s. r. o. design: Studio KAPLAN DESIGN
 • Kolekce „SPOT“, výrobní společnosti LD Seating s. r. o., design: LD Seating
 • Mobilní pracoviště „NOMAD“, výrobní společnosti LE BON, spol. s r. o., design: Jiří Pelcl
 • Kolekce „ORGANIX“, výrobní společnosti RIM CZ a. s., design: Kai Stania

Více informací o hodnocených výrobcích naleznete v naší tiskové zprávě - NÁBYTEK ROKU 2021


V ocenění „NÁBYTEK ROKU 2021“ je hodnocen nejlepší design a inovace nábytku v daném roce v České republice. Ocenění je vyhlášeno Asociací českých nábytkářů. Přihlásit se mohou všechny firmy, které vyrábí nábytek v České republice. Pro přihlášení neexistuje žádné omezení co do členství v různých organizacích atd. Cílem ocenění je podpořit tvorbu v nábytkářské výrobě v České republice s důrazem na kvalitní design. Přiblížit veřejnosti špičkové výrobky českých nábytkářů. Motivovat designéry k tvůrčí aktivitě.

Nábytek je hodnocen z hlediska:
Funkčnosti, bezpečnosti, estetiky a vhodnosti použité technologie a materiálu. Nábytek hodnotí pětičlenná odborná komise, která je tvořena nezávislými odborníky. Její doporučení schvaluje představenstvo Asociace českých nábytkářů.

Členové hodnotitelské komise:
Složení komise (řazeno abecedně):
 • doc. Ing. arch. Boris Hála, Ph.D.
 • MgA. Jaroslav Juřica, M.A.
 • Ing. arch. Lubomír Končinský
 • PhDr. Dagmar Koudelková,
 • Ing. Milan Vrbík 

GENERÁLNÍ PARTNER

GENERÁLNÍ PARTNER OCENĚNÍ:
společnost ABF, a.s., organizátor veletrhu FOR INTERIOR.


PARTNEŘI OCENĚNÍ

Blum, s.r.o. Démos trade, a.s. Kronospan


Špinar software s.r.o. Egger CZ s.r.o. MA-DONA s.r.o.


Dřevozpracující družstvo Rehau, s.r.o. Hettich ČR k.s.
NÁBYTEK ROKU 2021 pod záštitou

 CZECHDESIGN.CZ Czech Trade
Design Cabinet CZ Unie profesionálních designérů

     

mediální partneři ocenění NÁBYTEK ROKU 2021

               
Cíle ocenění:
 • Hlavním cílem udílení ceny je podpora nové tvorby v nábytkářské výrobě v České republice s důrazem na kvalitní design.
 • Cena umožňuje bližší poznání a rozbor výrobků českých nábytkářů.
 • Zkvalitňuje informovanost a odborné i laické veřejnosti představuje spektrum současných špičkových výrobků v českém odvětví výroby nábytku.
 • Podtrhuje fakt, že se v České republice kvalitně designovaný nábytek nejenom vyrábí, ale i vyvíjí.
 • Cena pobízí a motivuje designéry a výrobce k vyšší tvůrčí aktivitě.
 • Cena významně přispívá k budování samostatných obchodních značek českých výrobců nábytku, čímž celkově zvyšuje renomé celého oboru výroby nábytku.
 • Medializací ocenění přispět k cílenému zvyšování povědomí o českém designu nábytku u tuzemské i zahraniční veřejnosti.
 • Cena přispívá ke zvyšování konkurenceschopnosti našich výrobců na domácím i zahraničním trhu. Členění ocenění:

Ocenění může získat nábytek, který je vyráběn firmou se sídlem v České republice. Původ nábytku je v České republice. Rok 2021 je dvanáctým ročníkem ocenění (koná se po třinácté, rok 2009 byl nultý ročník). Ocenění je členěno následovně:

Ocenění je členěno následovně:
 • Výrobky jsou přihlašovány firmou na adrese design@czechfurniture.com .
 • Nábytek je podle návrhů posuzován hodnotitelskou komisí AČN.
 • Výrobci nábytku jsou plošně osloveni a vyzváni k účasti v tomto národním oceněn
Nábytek bude hodnocen z hlediska:

 • funkčnosti,
 • bezpečnosti,
 • estetiky
 • vhodnosti konstrukce a použitého materiálu.Benefity ocenění:

 • Různým typům médií zaslána tisková zpráva. (Řada médií každoročně tuto informaci zveřejní).
 • Slavnostní vyhlášení výsledků ocenění proběhne při příležitosti konání jarníhoveletrhu FOR INTERIOR 2021. Vyhlášení proběhne na samostatné tiskové konferenci AČN za účasti novinářů.
 • Ocenění a diplom budou předány zástupci společnosti, která získá ocenění VÍTĚZNÝ VÝROBEK. Ocenění bude předáno v rámci fóra DESIGN SHAKER na jarním FOR INTERIOR 2021. (Ocenění VÍTĚZNÝ VÝROBEK získává pouze jedna společnost).
 • Zástupcům společností, jejichž nábytek bude oceněn za mimořádně zdařilý design, budou předány diplomy. Diplomy budou předány v rámci fóra DESIGN SHAKER na jarním FOR INTERIOR 2021.
 • Prezentace výsledků ocenění vůči stáním orgánům České republiky.
 • Vítězný výrobek smí být označován logem ceny a dovětkem „VÍTĚZNÝ VÝROBEK - NÁBYTEK ROKU 2021“.
 • Výrobky, které budou označeny Asociací českých nábytkářů na návrh hodnotitelské komise za mimořádně zdařilé, mohou být označovány logem ocenění NÁBYTEK ROKU 2021.
 • Oceněný nábytek bude možné vytavit v rámci projektu DESIGN SHAKER na jarním veletrhu FOR INTERIOR 2021. Vystavení je zpoplatněno částkou 5.000,- Kč + DPH, která připadne organizátorovi veletrhu.Zájemci o ocenění:

 • Přihlásit se mohou výrobní firmy, zaměřené na výrobu nábytku, které mají sídlo v České republice podle platné legislativy.
 • Organizátor soutěže může požadovat doložení oprávnění k výrobě nábytku.
 • Přihlašovatel je majitel designu a má vlastnická práva na výrobu produktu.
 • Přihlášení není vázáno na členství v jakýchkoliv profesních nebo zájmových organizacích.

(Výrobky, které jsou replikami, kopírují jiné výrobky nebo návrhy nebudou do soutěže
zařazeny).Přihlášky:

 • Termín pro přijímání přihlášek k ocenění NÁBYTEK ROKU 2021 je do 31.01.2021. (K tomuto datu musí být vyrobený nábytek k dispozici).
 • Start přijímání přihlášek o cenu NÁBYTEK ROKU 2021 bude vyhlášen 1. října 2020 na samostatné tiskové konferenci Asociace českých nábytkářů.
 • Přihlášeny mohou být produkty, které vznikly v období předešlých tří let před vyhlášením ocenění NÁBYTEK ROKU 2021.
 • Vyplněné přihlášky je nutné zasílat písemnou formou na adresu sekretariátu Asociace českých nábytkářů, Kostelecká 879/59, 196 00 Praha 9. 
 • K přihlášce je třeba přidat digitální záznam výrobku (fotografie) a zjednodušenou výkresovou dokumentaci. Fotografie a zjednodušená výkresová dokumentace se zasílá elektronickou formou, na adresu design@czechfurniture.com .
 • Dokumentace je přijímána pouze v čitelné podobě (jpg., Word, Excel).
 • Nábytek bude zařazen do hodnocení pouze na základě dodané přihlášky.
 • Od přihlášeného výrobku musí existovat minimálně jeden vyrobený kus.
 • Počet přihlášených kusů není omezen.
 • Přihláška vyjadřuje automaticky souhlas s publikováním přihlášeného výrobku ve smyslu autorských práv.
 • Součástí přihlášky je prohlášení, že majitel výrobku umožní hodnotitelské komisi fyzickou prohlídku přihlášeného výrobku.
 • Je vybírán registrační poplatek ve výši 4.000,- Kč + DPH za každý přihlášený výrobek. Registrační poplatek je vybírán na základě faktury, kterou AČN vystaví žadateli o ocenění. Členové AČN hradí registrační poplatek ve výši 0  Kč.


Přihlášku NÁBYTEK ROKU 2021 si můžete stáhnout ZDE.

Propozice si můžete stáhnout ZDE.Vyhlášení výsledků:

 • Výsledky ocenění budou vyhlášeny při prvním dni konání jarního veletrhu FOR INTERIOR 2021. Dne 25. března 2021 na samostatné tiskové konferenci Asociace českých nábytkářů.
 • Výsledky budou uvedeny na webových stránkách ocenění www.nabytek-roku.cz s prolinkem na oficiální stránky Asociace českých nábytkářů.
 • Ceny bude předávat vypisovatel ocenění, Asociace českých nábytkářů.Členové hodnotitelské komise:

Pětičlenná komise byla zvolena představenstvem AČN. Komise je tvořena nezávislými odborníky z řad odborných teoretiků, návrhářů, designérů, interiérových tvůrců, konstruktérů a pedagogů.

Představenstvo může jmenovat čestného člena komise.

Složení komise (řazeno abecedně):
 • doc. Ing. arch. Boris Hála, Ph.D.
 • MgA. Jaroslav Juřica, M.A.
 • Ing. arch. Lubomír Končinský
 • PhDr. Dagmar Koudelková,
 • Ing. Milan Vrbík
Hodnocení:

Výsledky ocenění jsou vyhlašovány představenstvem Asociace českých nábytkářů na návrh hodnotitelské komise.

mediální partneři ocenění NÁBYTEK ROKU 2020